• CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CÁT MINH

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 • Kinh doanh

  028 6258 3341 (Ms. Liễu)

  info@catminh.com

 • Kỹ Thuật

  0903 1800 99 (Mr. Vinh)

  vinh@catminh.com

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M24x95

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M24x95

  : ASTM-A325M

  Giá: 90,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M24x90

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M24x90

  : ASTM-A325M

  Giá: 88,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M24x80

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M24x80

  : ASTM-A325M

  Giá: 84,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M22x90

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M22x90

  : ASTM-A325M

  Giá: 68,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M22x85

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M22x85

  : ASTM-A325M

  Giá: 66,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M22x80

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M22x80

  : ASTM-A325M

  Giá: 64,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M22x75

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M22x75

  : ASTM-A325M

  Giá: 62,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M22x65

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M22x65

  : ASTM-A325M

  Giá: 58,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x85

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x85

  : ASTM-A325M

  Giá: 54,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x80

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x80

  : ASTM-A325M

  Giá: 53,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x75

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x75

  : ASTM-A325M

  Giá: 51,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x70

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x70

  : ASTM-A325M

  Giá: 50,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x65

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x65

  : ASTM-A325M

  Giá: 48,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x60

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x60

  : ASTM-A325M

  Giá: 47,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x55

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M20x55

  : ASTM-A325M

  Giá: 45,000 đ

 • Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M16x50

  Bulong kết cấu tiêu chuẩn ASTM-A325M, M16x50

  : ASTM-A325M

  Giá: 16,000 đ

 • Bulong S10T- M24x105

  Bulong S10T- M24x105

  : S10T-M24x105

  Giá: 78,282 đ

 • Bulong S10T- M24x100

  Bulong S10T- M24x100

  : S10T-M24x100

  Giá: 76,666 đ

 • Bulong S10T- M24x95

  Bulong S10T- M24x95

  : S10T-M24x95

  Giá: 75,046 đ

 • Bulong S10T- M24x90

  Bulong S10T- M24x90

  : S10T-M24x90

  Giá: 73,429 đ

  TOP